Кръвни картини и биохимия

Пълна кръвна картина със СУЕ – 7,50 лв.
Пълна кръвна картина без СУЕ – 5,50 лв.
СУЕ – 2 лв.
Протромбиново време – 4,20 лв.
Фибриноген – 4,50 лв.
Време на кървене – 2,50 лв.
Време на съсирване – 2,50 лв.
Урина – пълен анализ – 4,00 лв.
Кръвна захар – 3,00 лв.
Кръво-захарен профил – 7,00 лв.
Уреа – 3,20 лв.
Креатинин – 3,20 лв.
Пикочна киселина – 3,40 лв.
Билирубин общ – 2,80 лв.
Билирубин директен – 2,80 лв.
Общ белтък – 2,70 лв.
Калций– х 3,00 лв.
Фосфор – х 3,00 лв.
Калий– х 3,00 лв.
Натрий – х 3,00 лв.
Желязо – 4,20 лв.
АСАТ – 4,10 лв.
АЛАТ – 4,10 лв.
ГГТП – 4,10 лв.
Алкална фосфатаза – 4,10 лв.
Амилаза – 4,60 лв.
Холестерол – 3,20 лв.
Триглицериди – 3,20 лв.
HDL Холестерол – 4,60 лв.
LDL – 4.60 лв.
Липиден статус – 14,00 лв.
Креатин-киназа – 4,10 лв.
Гликиран хемоглобин – 14,00 лв.
ОГТТ /обременяване с глюкоза/ – 10.00 лв.
Инсулин /еднократно/ – 11 лв.
Тропонин – 12 лв.
Взимане на кръв – 5.00 лв.
Д-димер – 15 лв.

Имунология, имунохематология, хормони, туморни маркери

Определяне на кръвна група – 15.00 лв.
Определяне Rh антитела на бременни – 35,00 лв.
Специфичност на Rh антителата – 40,00 лв.
Определяне титър на Rh антителата – 35,00 лв.
Rh фенотип и Kell антиген – 35,00 лв.
Определяне на слаб Д-антиген – 30,00 лв.
Директен антиглобулинов тест /ДАГТ/ – 25,00 лв.
Определяне титър на анти-А и анти-В антитела /АВО съвместимост майка-плод/ – 25,00 лв.
HIV – 15,00 лв.
HbsAg – 15,00 лв.
HCV – 18,00 лв.
Васерман – 10,00 лв.
Хламиди – 15,00 лв.
Хеликобактер – 18,00 лв.
AST – 8,00 лв.
RF- 8,00 лв.
C-реактивен протеин – 8,00 лв.
НРV /човешки попилома вирус/ всички типове – 80,00 лв.
Хормони:
LH – 14,00 лв.
FSH – 14,00 лв.
TSH – 14,00 лв.
FT4 – 14,00 лв.
FT3 – 14,00 лв.
E2 – 14,00 лв.
Testosteron – 14,00 лв.
Prolactin – 14,00 лв.
Progesteron – 14,00лв.
ТАТ – 19,00 лв.
МАТ – 19,00 лв.
Туморни маркери:
РSA – 15,00 лв.
СА 15-3 – 21,00 лв.
СА 19-9 – 21,00 лв.
СА 125 – 21,00 лв.

Микробиология

Гърлен секрет – 18.00 лв.
Носен секрет – 18.00 лв.
Очен секрет – 18.00 лв.
Ушен секрет – 18.00 лв.
Раневи секрет – 20.00 лв.
Храчка – 18.00 лв.
Влагалищен секрет – 20.00 лв.
Влагалищна чистота – 5,00 лв.
Цервикален секрет – 20.00 лв.
Уретрален секрет – 20.00 лв.
Еякулат – 20,00 лв.
Фецес /диагностично/ – 16,50 лв.
Фецес /чревно носителство/ – 9,00 лв.
Гонорея – микроскопски тест – 6,00 лв.
Изследване за гъбички – 6,00 лв.
Антибиограма – 6 антибиотика – 7,00 лв.
12 антибиотика – 12,00 лв.
Стерилна урина – еднократно – 14.00 лв.
– двукратно – 18.00 лв.
– трикратно – 20.00 лв.
Здравна книжка – 25,00 лв.

Вирусология

HIV – 15,00 лв.
HbsAg – 15,00 лв.
HAV – 15 лв.
HCV – 18,00 лв.
НРV /човешки попилома вирус/ всички типове – 80,00 лв.
Бърз тест грип тип „А“ и тип „В“ – 25 лв.
Бърз тест антитела за Covid-19 /кръвен/ – 25 лв.
Бърз тест антиген за Covid-19 /назофаренгиален/ – 25 лв.
PCR-тест Covid-19 – 100 лв.

Витамини и Медикаменти

Витамин В12 – 20 лв.
25 – OH Витамин D – 25 лв.
Фолиева киселина – 20 лв.
Феритин – 20 лв.
Прокалцитонин – 20 лв.

©2024 СМДЛ Имуно-Хем Designed by Smart Media

Log in with your credentials

Forgot your details?